จะสู้กูเกิลเอิร์ธ?

Go down

จะสู้กูเกิลเอิร์ธ?

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Fri Sep 05, 2008 3:50 pm

ซอฟต์แวร์พาร์คดันเอกชนไทยสู้กูเกิลเอิร์ธ
โดย ผู้จัดการออนไลน์5 กันยายน 2551 10:47 น.


ตัวอย่างแผนที่ในระบบ GIS
ซอฟต์แวร์พาร์คปลุกตลาดโปรแกรมแผนที่ ดันเอกชนไทยผงาดสู้กูเกิลเอิร์ธ จัดแพกเกจจับแผนที่ไทยชนิดละเอียด พร้อมอัปเดตใหม่ส่งถึงมือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรี จับมือนักวิจัยจากจุฬาฯ เขียนซอร์สโค้ดประกบ เชื่อแนวโน้มมาแรงหลัง 3G ในไทยเกิด

ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า ซอฟต์แวร์พาร์คได้วางยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศไปยัง 3 อุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคธุรกิจการขนส่ง เนื่องจากสร้างมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซอฟต์แวร์พาร์คมุ่งจับกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่ม คือภาครัฐและธุรกิจ โดยภาครัฐจะเน้นการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์พื้นที่และผังเมืองของสถานที่ท่องเที่ยว ภาคธุรกิจจะเน้นการสร้างแอปพลิเคชันในการทำการตลาดออนไลน์และฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการเกษตร ก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเช่นกัน คือทั้งภาครัฐและธุรกิจ โดยภาครัฐจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์พื้นที่เขตเพื่อการเกษตร ส่วนในภาคธุรกิจนั้นจะมุ่งเน้นให้เอกชนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐเพื่อการสร้างแอปพลิเคชันชนิดใหม่ที่เชื่อมต่อผสมผสานกับข้อมูลภาคธุรกิจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุน การสร้างธุรกิจใหม่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมจ้างเหมา (contract farming) พืชเศรษฐกิจพลังงาน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

ขณะที่ธุรกิจขนส่งและบริการ ซอฟต์แวร์พาร์คจะเน้นในเรื่องของการวางแผนการพัฒนา การจัดองค์กร และการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่ง GIS กับการขนส่งสามารถใช้ฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนย้าย และปริมาณการขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการเส้นทางคมนาคมให้สอดคล้องกับปริมาณการขนส่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“จีไอเอสเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจหลักๆ ของไทยให้เป็นสมาร์ทธุรกิจได้”

จากการพัฒนาระบบ address geocoding service โดยฝีมือคนไทย จะทำให้การค้นหาทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ผู้ใช้ใส่ที่อยู่ในช่องค้นหาหรือ search ระบบภูมิสารสนเทศแบบใหม่ของไทยจะสามารถแสดงภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่โดยไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลลองติจูด (เส้นรุ้ง) ละติจูด (เส้นแวง) เหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ การพัฒนายังทำให้เกิดชุดคำสั่งในการให้เกิดการจดจำที่อยู่เป็นคำตามที่บันทึก เช่น ระบุชื่อของตนเองลงไปก็ค้นหาตำแหน่งที่บันทึกเอาไว้ได้ทันที ทำให้ง่ายต่อการค้นหาอย่างมาก ซึ่งตอนนี้มีบางเว็บในไทยได้ทดลองใช้งานระบบนี้แล้ว และคาดว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยออกไปจะได้รับความนิยมมากขึ้น

สำหรับเครื่องมือหลักของการต่อยอดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนั้น ซอฟต์แวร์พาร์คได้นำแผนที่จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ GISTDA ซึ่งมีความละเอียดสูงระดับ 1:2000 และ 1:4000 โดยมีข้อมูลแผนที่ทั่วประเทศ ที่สำคัญได้มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระดับ web base เรียบร้อยแล้ว ทำให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดแผนที่และนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อได้ทันที โดยที่ซอฟต์แวร์พาร์คได้ประสานงานเพื่อทำให้โปรแกรมระบบเปิดที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้เชื่อมต่อกับระบบแผนที่ของไทยด้วย

หลังจากที่มีการเปิดเผยเพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศได้นำข้อมูลแผนที่ และซอร์สโค้ดไปพัฒนาโดยไม่คิดมูลค่าแล้ว ผู้บริหารซอฟต์แวร์พาร์คเชื่อว่าจะทำให้เกิดแอปพลิเคชันเพื่อการพาณิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะการนำไปใช้กับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้มีระบบ 3G ภายในต้นปีหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งโดยการนำของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับส่วนราชการและเอกชน ในการพัฒนา Thai Geocoder ซึ่งจะทำให้เกิดบริการการหาพิกัดจากการกำหนดที่อยู่ สถานที่สำคัญและน่าสนใจ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป โดยรวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพิกัดดังกล่าวประมาณ 2 ล้านตำแหน่ง ในงานวิจัยเบื้องต้นพบว่าฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ หากผนวกรวมกันเป็นระบบ Thai Geocoder แล้วจะทำให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่ เรียกใช้บริการผ่านเว็บเซอร์วิส และได้พิกัดแผนที่ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ข้างต้นได้ เช่น การพิมพ์ บ้านเลขที่ ถนน บนช่องค้นหาในหน้าให้บริการแผนที่ แล้วตำแหน่งที่ต้องการค้นหาจะปรากฏบนแผนที่ให้เห็น

จากการที่นักวิชาการทางด้านไอทีของไทยพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายบนพื้นฐานมาตรฐาน International Standard Organization (ISO) และ Open Geospatial Consortium (OpenGIS) หรือที่รู้จักในชื่อง่ายๆว่า “OpenGIS” ทำให้ระบบที่มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปจนถึงระบบที่พัฒนามาจากกลุ่มนักพัฒนาที่แตกต่างกัน สามารถแลกเชื่อมต่อระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ระบบทำงานร่วมกันได้ที่เรียกว่า Interoperable

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการแผนที่ฟรี มีข้อมูลแผนที่ภาพดาวเทียม ข้อมูลถนนตรอกซอกซอยอย่างละเอียด จุดสถานที่สำคัญนับแสนจุด ระบบดังกล่าวให้บริการโดยผู้ประกอบไอทีเซอร์วิสระดับโลกและของผู้ประกอบการไทยเองด้วย เช่น GoogleMap/ GoogleEarth Microsoft/MultiMap และ Longdo/Numap เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือบริการแผนที่เหล่านี้สามารถผนวกรวมเข้ากับ application ของผู้ใช้ได้ในสไตล์ web 2.0 ที่เรียกว่า Mash-up Mapping การใช้งานร่วมกันได้ของระบบทำให้เกิดการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงร่วมกันได้ตลอดเวลา เกิดความสะดวกและมีเอกภาพ การทำงานร่วมกันของระบบสารสนเทศจะทำให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบสามารถเรียกใช้และออกแบบระบบสารสนเทศได้ยืดหยุ่นขึ้น

Company Related Links :
Softwarepark
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ