THAITOPO บอร์ดแสดงวิสัยทัศน์ด้านGIS 2006-2017
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ยันต์ล้านนา

Go down

ยันต์ล้านนา Empty ยันต์ล้านนา

ตั้งหัวข้อ by thaitopo Fri Sep 23, 2011 10:58 pm

ยันต์ล้านนา
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง แผ่นคำ แล้วเสกด้วยอิติปิโส 3 หน มัดแขนเด็กน้อยป้องกันภัยยะได้สารพัดฯ
ยันต์ล้านนา 610728yan1

ยันต์พระเจ้ารักษาโลก
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง แผ่นคำ แผ่นนาค ใช้แขวนคอเด็กน้อยป้องกันภูตผีปีศาจสาระพัดแล้วแคล้วคลาดดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 641261yan2
ยันต์ดอกไม้เมืองสวรรค์
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง ทำเป๋นหลอดมัดแขน มัดแอว แขวนคอ ใจ๊ในตางเมตตา มหานิยม อีกทั้งค้าขาย
เข้าหาเจ้านาย ติดต่อธุรกิจการงาน และแคล้วคลาดดีแลฯ ให้เสกด้วยคาถาว่า นะโม 3 จบก่อน ปิโย เทวะมะนุสสานัง
ปิโยพรัหมา นะมุตตะโมปิโยนาคาสุปัณณานัง ปิโยทริยัง นะมามิหัง (เสกเจ็ดหนดีนักแลฯ)

ยันต์ล้านนา 159839yan3
ยันต์สุวัณณะหงษ์คำ
ยันต์สุวัณณะหงษ์คำลูกนี้ ใช้เขียนลงแผ่นเงิน แผ่นคำ แผ่นตอง แผ่นผ้าขาว ผู้ใดมีกับบ้านกับเรือน ร้านค้า สถานที่ประกอบธุรกิจการงาน
หรือนำติดตัว ติดรถรา เป็นเมตตามหานิยม มีแต่คนรักคนชอบ ป้องกันภัยยะได้สารพัด ทางแคล้วคลาดดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 744126yan4
ยันต์นกการะวีก(สำหรับป้อจาย)
ยันต์นกการะวีกนี้ลงใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง แผ่นคำ ผ้าก็ได้แล คาถาปลุกเสกยันต์นกการะวีกตั๋วปู้ว่า การะวิกานามะเต ว่า 3 หน
เป๋นเสน่ห์เมตตามหานิยม สำหรับป้อจายดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 380124yan5
ยันต์นกการะวีก(สำหรับแม่ยิง)
ยันต์นกการะวีกนี้ลงใส่แผ่นเงิน แผ่นตอง แผ่นคำ ผ้าก็ได้แล คาถาปลุกเสกยันต์นกการะวีกตั๋วแม่ว่า ตะสาริกามะนาชุภะหิณี ว่า 3 หน
เป๋นเสน่ห์เมตตามหานิยม สำหรับแม่ยิงดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 16896yan6
ยันต์ปลาตะเพียนทอง
ยันต์ปลาตะเพียนทองนี้ใช้ขี้ผึ้ง 2 บาท สีสาย 9 เส้น จุดบูชาหน้าพระเจ้า ต๋อนเช้า 1 เล่ม ต๋อนเย็น 1 เล่ม ทำมาค้าขายดีเป๋นเมตามหานิยมฯ
ยันต์ล้านนา 981007yan7
ยันต์ละอ่อน
ยันต์ 2 ลูกนี้เด็กน้อยบ่สบายมักเป็นนั่นเป็นนี่ ขี้ไห้รบก๋วนป้อแม่ นอนกลางคืนสะดุ้ง พุงโร ก้นป่อง เป๋นเปี้ย หื้อเขียนยันต์นี้ใส่แผ่นเงิน แผ่นตองแขวนคอละอ่อน จะดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 124323yan8
ยันต์นางกวัก
ยันต์นางกวักนี้ลงใส่แผ่นคำ แผ่นตอง ผ้าก็ได้ ผู้ใดมีไว้กั๋บตั๋ว บ้านเรือน ร้านค้าเป็นมหานิยม ผู้ใดได้บูชาเป๋นประจ๋ำด้วยดอกไม้ขาว จะบังเกิดโชคลาภ ทำมาก้าขึ้น รุ่งเรืองเจริญดีแลฯ
ยันต์ล้านนา 267549yan9
ยันต์นกคุ่ม
ยันต์นกคุ่มนี้ เขียนใส่แผ่นคำ แผ่นตอง แผ่นเงิน หรือใส่ผ้าก็ได้ มีไว้กับบ้านเรือน ร้านค้า ป้องกั๋นไฟไหม้ โจรภัย ชุ่มเย็นแลฯ
ยันต์ล้านนา 158475yan10
ยันต์นวภา
ยันต์ลูกนี้ชื่อ นวภา ลงใส่แผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นนาค แผ่นทองแดง ทองเหลือง หรือผ้าก็ได้ กระดาษสาก็ได้ ใส่เสาเรือน 4 ทิศ คลาดแคล๊วจากภัยยะ ชุ่มเย็นดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 34559yan12
ยันต์เวสาทา
ยันต์ใส่เสาเฮือนลูกนี้ชื่อ เวสาทา ใส่ลงแผ่นผ้า แผ่นทองแดง แผ่นเงิน แผ่นนาก แผ่นทองคำ ใส่เสาเอก หรือเสามงคล เจ้าของอยู่วุฒิจำเริญ ชุ่มเย็นดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 34559yan12
ยันต์เมตตามหานิยม
ยันต์เมตตามหานิยม เขียนใส่แผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นนาค แผ่นทองแดง หรือผ้าก็ได้ เสน่ห์มหานิยม ค้าขายดีฯ
ยันต์ล้านนา 478423yan13
ยันต์มหาเสน่ห์
ยันต์ลูกนี้ชื่อมหาเสน่ห์ ใช้ทางอิตถีนารี เขียนลงใส่ผ้านำติดตัว เป็นเมตตามหานิยม ทางค้าขายก็ได้ฯ
ยันต์ล้านนา 175080yan14
ยันต์หัวใจอักขระ
ยันต์ลูกนี้ชื่อ หัวใจอักขระ เขียนใส่แผ่นโลหะ หรือแผ่นผ้าใช้ป้องกันภัยยะได้สารพัด และเมตตามหานิยมทางค้าขายดีฯ (ได้สืบมาจากเมืองเชียงรุ้ง)
ยันต์ล้านนา 915600yan15
ยันต์ผีกลัว
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง หรือผ้าก็ได้ มีไว้กับบ้านเรือนผีกลัว ป้องกันภัยยะได้สารพัดฯ
ยันต์ล้านนา 550232yan16
ยันต์ชุ่มเย็น
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นทอง นาก เงิน ไว้ในกระเป๋าในตู้ ในที่เก็บเงินทองชุ่มเย็นฯ
ยันต์ล้านนา 396746yan17
ยันต์ชนะใจ
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่ฝ่ามือ หรือแผ่นผ้า กระดาษสา นำติดตัวไปปราศัย พูดกับใครคนเขารัก พูดชนะใจคน เขาเชื่อและศรัทธาเราดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 837090yan18
ยันต์จิ้งจก (จะกิ้ม)
ยันต์จิ้งจก (จะกิ้ม) นี้หากเป็นถ้อยคดีความกันจะเขียนรูปจะกิ้มแล้วเอาชื่อผู้ที่เป็นคู่ความกับเราใส่บนหัวและหาง เอาเผาไฟแล้วนวดคลุกเคล้ากับข้าวสุก ให้เสกด้วยคาถาบทนี้ว่า อุงจะรองกอง ขวยซัด ซะหลาซัคฯ เสก 7 หนฯ แล้วเอาให้สุนะขะกินดีแลฯ
ยันต์ล้านนา 522861yan19
ยันต์อัฏฐะระสะหรือหิริโอตัปปะ
ยันต์ใส่เสาเรือนลูกนี้ ลงใส่แผ่นทองคำ แผ่นนาก แผ่นเงิน แผ่นทองแดง กระดาษ ผ้าก็ได้ ใส่เสาเรือนแผ่นเดียวก็ได้ ป้องกันอัคคีภัย โจรภัย เจ้าเรือนอยู่สุขสบาย ชุ่มเย็นฯ
ยันต์ล้านนา 822508yan20
ยันต์ล้านนา
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นนาก หรือแผ่นไม้ ก็ได้ แช่น้ำอาบเป็นมหานิยม มีเสน่ห์ เป็นตุ่มผดผื่นคันดีแลฯ
ยันต์ล้านนา 136521yan21
ยันต์ล้านนา
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง ผ้าก็ได้ ทางค้าขาย โชคลาภ มหานิยม ดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 174260yan22
ยันต์ล้านนา
ยันต์ลูกนี้เขียนใสแผ่นเงิน แผ่นทอง ใช้ได้สารพัด เป็นเมตตามหานิยม ทางโชคลาภ แคล้วคลาดดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 593320yan23

ยันต์พระเจ้านิพพาน
ยันต์ลูกนี้เขียนใสแผ่นเงิน แผ่นทอง มีไว้ป้องกันภัยได้สารพัด ทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปราศจากศัตรูฯ
ยันต์ล้านนา 184875yan24
ยันต์หัวใจแก้ว 3 ดวง
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่ผ้า แผ่นเงิน แผ่นทอง เป็นเมตตามหานิยม เดินทางเป็นแคล้วคลาด คนนิยมชมชอบ ผู้ถือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 15180yan25
ยันต์มหาเศรษฐีหลวง
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นทองคำ แผ่นนาค แผ่นเงิน แผ่นทองแดง หรือใส่ผ้าก็ได้ เป็นมหานิยมค้าขายดี เจ้าของอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแลฯ
ยันต์ล้านนา 734557yan26
ยันต์ปุริสะอิตถี
ยันต์ลูกนี้ ให้หญิง-ชายรักกัน ขี้ผึ้งตามสมควร สีสายเท่าอายุผู้จะบูชา จุดวันดี จักสมฤทธีทุกประการฯ
ยันต์ล้านนา 960705yan27
ยันต์ผญาไก่เผือกเรียกลูก
ยันต์ลูกนี้ ลงใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้า ผู้ไดมีไว้บูชา นำติดตัวเป็นเมตตามหานิยม ผู้คนรักชอบ มีเสียงเป็นมหาเสน่ห์ มีไว้กับร้านค้า ขายของ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 913573yan28
ยันต์หัวใจบารมี
ยันต์ลูกนี้ เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้า นำติดตัวป้องกันภยันตราย แคล้วคลาดปราศจากศัตรู อีกทั้งมีคนหุม เมตตารักเราดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 884772yan29
ยันต์เสน่ห์
ยันต์ลูกนี้ เป็นยันต์เทียนขี้ผึง 3 บาท สีสาย 27 เส้น ใส่ชื่อผู้บูชาเป็นชายใส่ข้างบน เป็นหญิงใส่ข้างล่าง เวลาฝั้นหรือทำเทียนให้ทำที่ป่าช้า และจุดในป่าช้าวันเดียวกันเป็นเมตตามหานิยม พึงปรารถนาสิ่งใด ก็ว่าเอาตามใจเถิดฯ
ยันต์ล้านนา 137876yan30
ยันต์หัวใจพุทธา (พุทธาหัวเหล็ก)
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้า ก็ได้นำติดตัวป้องกันภัยได้สารพัด เวลาเข้าสงครามป้องกันตัว แคล้วคลาดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 540822yan31
ยันต์หัวใจพระไตรปิฏก
ยันต์ลูกนี้ผู้ใดมีกับตั๋วป้องกั๋นภัยได้ สารพัด ทั้งแคล้วคลาด และมหานิยม เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้าฯ

ยันต์ล้านนา 885026yan32
ยันต์ไตรรัตนะ
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้า นำติดตัวป้องกันภัยได้สารพัด ทางแคล้วคลาด ดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 88580yan33
ยันต์พระเจ้าสะกดจิต
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้า นำติดตัวป้องกันภัยได้สารพัด อีกทั้งยังแคล้วคลาดจากภยันตราย ศัตรูเกรงขาม ดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 472676yan34

ยันต์หัวใจโจร
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นผ้า นำติดตัวป้องกันภัยยะทั้งหลาย
ยันต์ล้านนา 261128yan35
ยันต์มหากั้งก่า
ยันต์ลูกนี้เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง ผ้า ก็ได้ นำติดตัวป้องกันภัยได้สารพัด ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาดดีแลฯ
ยันต์ล้านนา 102967yan36
ยันต์ใส่เสาเรือนมหาชัยมงคลฟ้าฟีก
1 ชุด มี 8 ลูก

ยันต์ตังแปดลูกนี้สำหรับใส่เสาเรือน เป็นศิริมงคล เมตตามหานิยม ชุ่มเย็น ป้องกันภัยยะ เขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นคำ แผ่นนาก แผ่นตอง แผ่นผ้า และกระดาษสา ใส่เสาต้นใดก็ได้ (สืบมาจากปั๊บสาโบราณฯ)
ยันต์ล้านนา 956816yan37
ยันต์เทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์
ยันต์เทียนเล่มนี้ ปั้นขี้ผึ้งตามสมควร สีสายเท่าอายุผู้จะบูชาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จักหาย เป็นถ้อยความ ถูกชี้โทษใส่หน้า บูชาหน้าพระเจ้า ใส่ชื่อผู้จักบูชา และวันเกิดด้วยของเก่าดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 590556yan41
ยันต์เทียนหลีกเคราะห์
ยันต์เทียนเล่มนี้ หลีกเคราะห์ ผู้มีเคราะห์ อยู่บ่วุฒิจำเริญ มักได้รับเคราะห์บ่อยๆ ทำมาค้าขายมักล่มจม ครอบครัวเจ็บป่วยให้เอาขี้ผึ้ง3บาท สีสายเท่าอายุ จุดบูชาหน้าพระเจ้าวันเดือนดับเดือนเป็งยิ่งดี ผาถนาเอาตามใจ ลงวันเดือนปีเกิดด้วยฯ
ยันต์ล้านนา 398044yan42
ยันต์เสดาะเคราะห์รับโชค
ยันต์สะเดาะห์เคราะห์รับโชค ผู้มีใดมีเคราะห์หื้อได้บูชาเทียนเล่มนี้ ขี้ผึงตามสมควร สีสายเท่าอายุ ใส่ชื่อและวันเกิดตามช่องว่างบูชาวันเกิดตนเอง โบราณาจารย์กล่าวไว้ว่าดีนักแลฯ

ยันต์ล้านนา 536724yan43
ยันต์แก้สัพพะขึด
ยันต์เทียนเล่มนี้ แก้สัพพะขึด (แก้อาถรรพ์) ผู้ใดถูกต้องขึดป่า ขึดบ้านเมือง อยู่บ่สบาย บ้านเรือนสร้างแป๋งก๋วมกระดูกผี บวกร้องหนองวังเก่า หนตางเก่างตางเดิม (ที่เจ้าที่มันแรง) หื้อเอาขี้ผึ้งตามสมควร สีสาย 27 เส้น บูชาหน้าพระเจ้าพ้นเคราะห์อยู่ดีมีสุขแลฯ
(สืบจากเชียงตุงฯ)

ยันต์ล้านนา 660107yan44
ยันต์หัวใจฉิมพลี
ยันต์ลูกนี้ปั้นขี้ผึ้งตามสมควร สีสายเท่าอายุของผู้จะบูชา ใส่ชื่อ วันเกิด ตามช่องว่าง บูชาหน้าพระเจ้า ผาถนาเอาโชคลาภ ค้าขายดีฯ
ยันต์ล้านนา 93840yan45
ยันต์มหาโชคลาภ
ยันต์ลูกนี้ชื่อมหาโชคลาภ ขี้ผึ้ง 2 บาท สีสายเท่าอายุของผู้จะบูชา ใส่ชื่อ อายุ ผู้บูชา จดหน้าพระเจ้าหรือที่พระเจดีย์แล้วผาถนาเอาโชคลาภ ค้าขาย ทำกิจการอันใดก็ได้ฯ
ยันต์ล้านนา 532735yan46
ยันต์คนฮักคนหุม
ยันต์ลูกนี้อยากให้ผู้อื่นมารักเราให้เอาเสื้อผ้าของคนผู้นั้น มาทำเป็นใส้เทียนจุดบูชาวันขึ้น/แรม 1 ค่ำ หรือ 3 ค่ำ เป็นเมตตามหาเสน่ห์ดีแลฯ
ยันต์ล้านนา 687939yan47
ยันต์เทียนแคล้วคลาด
ยันต์เทียมเล่มนี้แคล้วคลาด ให้เอาขี้ผึ้ง 5 บาท สีสายเท่าอายุ ใส่ชื่อผู้จะบูชาข้างล่าง เลขวันเกิดข้างบนจุดบูชาหน้าพระ เดินทางไกล เข้าสงคราม รบทัพจับศึก ทำมาค้าขายแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ
ยันต์ล้านนา 556750yan48
ยันต์เทียนคนแคล้วคลาด
ยันต์เทียนเล่มนี้จักแอ่วบ้านผ่านเมือง ขึ้นรถลงเรือ ทำมาค้าขาย เดินทางใกล้ไกล ขี้ผึ้งตามสมควร สีสายเท่าอายุ ใส่ชื่อ นาม วันเกิดตามช่องว่าง จุดบูชา วันเกิดของตนแคล้วคชาดจากภัยพิบัติ คนรักชอบเราดีนักแลฯ
โปรดทราบ..... คำว่านามให้นับสายพี่น้องเกิดร่วมท้องเดียวกันเช่นชายก็นับสายชาย หญิงก็ให้นับสายหญิง สมมุติเรามีพี่น้องร่วมห้องเดียวกัน 3 คนถ้าเราเป็นคนที่ 2 ก็ได้นาม 2 ถ้าเราเป็นคนที่ 3 ก็เรียกว่านาม 3 หญิงก็ให้นับสายหญิงเช่นเดียวกันตามไสยศาสตร์มาแต่โบราณแลฯ

ยันต์ล้านนา 962031yan49
ยันต์นวคุณ
ยันต์นวคุณกระทู้เจ็ดแบกเขียนใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นนาค ผ้าก็ได้ นำติดตัวแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ขึ้นรถลงเรือ ไปเหนือ ล่องใต้ ดีนักแลฯ
ยันต์ล้านนา 88961yan50
ยันต์มหาชัยมงคลของพระเมืองแก้ว ควรค่าแสนคำ
ตำรากล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีไว้กับบ้านเรือน ร้านค้า ติดตัว ติดรถราพาหนะ ป้องกันภัยได้สารพัดเป็นเมตตามหานิยม ผู้คนชมชอบรักใคร่สงสาร จะนำมาซึ่งลาภะสะการของฝาก มีโชคลาภมากเป็นนิรันต์ไม่ขาด ปราศจากศรัตรูหมู่ปองร้ายทั้งหลาย อีกทั้งค้าขายก็แคล่วคล่องวิวัตนา อันจะนำมาซึ่ง ความสุขความเจริญ มีทรัพย์สมบัติเงินทองและบริวาร ได้ดังใจทุกประการไม่แปรฝัน จงกราบไหว้ทุกวันอย่าขาดได้ บูชาด้วยดอกไม้สีขาวเจ็ดดอก อีกทั้งข้าวตอกก็เท่ากันฯ เขียนยันต์ใส่แแผ่นทองคำ แผ่นนาก แผ่นเงิน แผ่นทองเหลือ แผ่นทองแดง หรือผ้าขาวก็ได้ ติดไหว้หน้าห้องสวดมนต์ หิ่งพระเป็นสิริมงคลฯ
ของเก่าสมัยพระเมืองแก้วผู้ครองนครพิงค์ เชียงใหม่ ตำรากล่าวว่าอย่างนั้นฯ


ยันต์ล้านนา 788748yan51
thaitopo
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1571
: 27
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ