ทดสอบ link

Go down

ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Tue May 01, 2007 4:49 amแก้ไขล่าสุดโดย thaitopo เมื่อ Fri Aug 01, 2008 12:30 pm, ทั้งหมด 8 ครั้ง
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

java-speek-hompage

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Sat Aug 04, 2007 8:48 pm

<p>&nbsp; <script></script><script>AC_VHost_Embed_61679(300, 400, 'FFFFFFF', 1, 1, 860183, 0, 0, 0, 'c07babdc0d1cd915c372ce72b415001b', 6);</script></p>
<p>&nbsp;</p>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

MAPLOGO

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Mon Aug 06, 2007 4:02 am

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Wed Aug 08, 2007 3:11 am
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ Fri Dec 21, 2007 4:19 pm, ทั้งหมด 18 ครั้ง
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

pointasia web

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Fri Aug 10, 2007 6:48 pm

<table style="WIDTH: 953px; HEIGHT: 785px" height="785" cellspacing="0" cellpadding="0" width="953" align="center" summary="" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><center style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,204,255)">
<div align="justify">
<p style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,51,0)"><object style="BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6" height="60" width="468" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="12383" name="_cx" />
<param value="1588" name="_cy" />
<param value="" name="FlashVars" />
<param value="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf" name="Movie" />
<param value="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf" name="Src" />
<param value="Window" name="WMode" />
<param value="0" name="Play" />
<param value="-1" name="Loop" />
<param value="High" name="Quality" />
<param value="" name="SAlign" />
<param value="0" name="Menu" />
<param value="" name="Base" />
<param value="" name="AllowScriptAccess" />
<param value="ShowAll" name="Scale" />
<param value="0" name="DeviceFont" />
<param value="0" name="EmbedMovie" />
<param value="" name="BGColor" />
<param value="" name="SWRemote" />
<param value="" name="MovieData" />
<param value="1" name="SeamlessTabbing" />
<param value="0" name="Profile" />
<param value="" name="ProfileAddress" />
<param value="0" name="ProfilePort" /></object><font color="#ff6600"><input onclick="location=
'http://web.pointasia.com/th/'
" type="button" value="GOTO POINTASIA MAP" /> </font></p>
</div>
<center>
<div class="blurb"><font color="#ffffff"></font></div>
<div class="folder3">
<div class="tab2">
<div class="dots1"><font color="#ffffff"></font></div>
<div class="mtitle">
<h2><a href="http://www.pointasialand.com:8080/"><font color="#ffffff"><font face="Tahoma">POINTASIA MAP THAILAND</font> </font></a><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,51,0)" />
<iframe style="WIDTH: 95%; HEIGHT: 744px" src="http://web.pointasia.com/th/" width="95%" height="950"></iframe></h2>
</div>
</div>
</div>
</center></center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</a>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

logo-web1

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Mon Aug 13, 2007 11:40 pm

<a href="http://thaitopo.page.tl/"><img src="http://www.bbznet.com/images/members_images/members_images/members/tharinpornvilla/tharinpornvilla.thaitopo" border="0" tagged="true" alt=""></a>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

point me web

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Sat Sep 29, 2007 6:16 pm

<marquee><:PAL:111111</marquee>
<a href="http://www.own-free-website.com/editor/">
<table style="WIDTH: 953px; HEIGHT: 723px" height="723" cellspacing="0" cellpadding="0" width="953" align="center" summary="" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><center style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,204,255)">
<div align="justify">
<p style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,51,0)"><object style="BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6" height="60" width="468" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="12383" name="_cx" />
<param value="1588" name="_cy" />
<param value="" name="FlashVars" />
<param value="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf" name="Movie" />
<param value="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf" name="Src" />
<param value="Window" name="WMode" />
<param value="0" name="Play" />
<param value="-1" name="Loop" />
<param value="High" name="Quality" />
<param value="" name="SAlign" />
<param value="0" name="Menu" />
<param value="" name="Base" />
<param value="" name="AllowScriptAccess" />
<param value="ShowAll" name="Scale" />
<param value="0" name="DeviceFont" />
<param value="0" name="EmbedMovie" />
<param value="" name="BGColor" />
<param value="" name="SWRemote" />
<param value="" name="MovieData" />
<param value="1" name="SeamlessTabbing" />
<param value="0" name="Profile" />
<param value="" name="ProfileAddress" />
<param value="0" name="ProfilePort" />
<param value="all" name="AllowNetworking" />
<param value="false" name="AllowFullScreen" /></object><font color="#ff6600"><input onclick="location=
'http://web.pointasia.com/th/'
" type="button" value="GOTO POINTASIA" /> </font></p>
</div>
<center class="blurb">
<h2><iframe style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 697px" src="http://gw.pointasia.com/pointme3/home.aspx?&lat=18.94790&lon=98.95030&z=2&text=tharinpornvilla" width="100%" height="1144"></iframe></h2>
</center></center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</a></font>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

WEB GMAD MAP

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Sun Sep 30, 2007 2:35 pm

<table style="WIDTH: 953px; HEIGHT: 300px" height="300" cellspacing="0" cellpadding="0" width="953" align="center" summary="" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><center style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,204,255)">
<div align="justify">
<p style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,51,0)"><object style="BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6" height="60" width="468" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="12383" name="_cx" />
<param value="1588" name="_cy" />
<param value="" name="FlashVars" />
<param value="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf" name="Movie" />
<param value="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf" name="Src" />
<param value="Window" name="WMode" />
<param value="0" name="Play" />
<param value="-1" name="Loop" />
<param value="High" name="Quality" />
<param value="" name="SAlign" />
<param value="0" name="Menu" />
<param value="" name="Base" />
<param value="" name="AllowScriptAccess" />
<param value="ShowAll" name="Scale" />
<param value="0" name="DeviceFont" />
<param value="0" name="EmbedMovie" />
<param value="" name="BGColor" />
<param value="" name="SWRemote" />
<param value="" name="MovieData" />
<param value="1" name="SeamlessTabbing" />
<param value="0" name="Profile" />
<param value="" name="ProfileAddress" />
<param value="0" name="ProfilePort" />
<param value="all" name="AllowNetworking" />
<param value="false" name="AllowFullScreen" /></object><font color="#ff6600"><input onclick="location=
'http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/GMAD-users-manual.html'
" type="button" value="͡ҹ GMAD" /> </font></p>
</div>
<center class="blurb">
<h2><a target="_blank" href="http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/gmad-v2x.html"><font color="#ffffff">DIGITIZING MAPS.. by http://lecturer.eng.chula.ac.th</font></a><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,51,0)" />
<iframe style="WIDTH: 98%; HEIGHT: 1144px" src="http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/gmad-v2x.html" width="98%" height="1144"></iframe></h2>
</center></center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

VISITOR MAP

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Sun Sep 30, 2007 9:07 pm

<div><embed quality="high" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.frappr.com/ajax/yvmap.swf" flashvars="host=http://www.frappr.com/&origin=unknown&lo=1&mvid=137440194348" salign="l" align="middle" scale="noscale" width="500" height="800" ></embed><div style="width:500px;text-align:left;"><a href="http://visitor.frappr.com/?sig=visitor_map&src_mvid=137440194348&origin=unknown" target=_blank><img src="http://frappr.com/i/gyo.gif" border=0/></a><a href="http://www.frappr.com/?a=constellation_map&mapid=137440128500&src=flash_map&sig=visitor_map&src_mvid=137440194348&origin=unknown&ct=seemore" target=_blank><img src="http://frappr.com/i/s.gif" border=0/></a><a href="http://www.frappr.com/?a=constellation_map&mapid=137440128500&src=flash_map&sig=visitor_map&src_mvid=137440194348&origin=unknown&ct=pendingpins" target=_blank><img src="http://frappr.com/dyn_map/137440128500/origin:unknown/p.gif" border=0/></a><a href="http://www.frappr.com/?a=feedback&type=vm" target=_blank><img src="http://frappr.com/i/h.gif" border=0/></a></div></div>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Tue Oct 09, 2007 8:59 pm

<DOCTYPE>
<html>
<head>
<title>GeoNames</title>
<script>
function searchOnMap() {
if (document.searchForm.q.value == '') {
alert('Please enter a name.');
return;
}
var q = encodeURIComponent(document.searchForm.q.value);
if (document.searchForm.country.value != '') {
q = q + '+country:' + document.searchForm.country.value;
}
if (document.searchForm.fclass != null && document.searchForm.fclass.value != '') {
q = q + '+fc:' + document.searchForm.fclass.value;
}
if (document.searchForm.continentCode != null && document.searchForm.continentCode.value != '') {
q = q + '+continentCode:' + document.searchForm.continentCode.value;
}
window.location = 'http://gw.pointasia.com/pointme3/home.aspx/?+&lat&lon=&z=1&text=THAITOPO'

}

</script>

<h3>GeoNames</h3>


<form>
<input>
<select><option> THAILAND</option></select>

<input>
<input>
<small>[advanced search]</small>
</form>
</body></html>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Wed Oct 17, 2007 3:40 am

<DOCTYPE>
<html>
<head>
<title>Search map</title>
</td></tr>
</table>

<script>
function searchOnMap()
{
var q = encodeURIComponent(document.searchForm.q.value);

if (document.searchForm.continentCode != null && document.searchForm.continentCode.value != '') {
q = q + '+continentCode:' + document.searchForm.continentCode.value;
}
window.location = 'http://maps.google.com/maps?q='+ q;
}

</script>
<H3>Search LAT-LONG</H3><BR>
<FORM name=searchForm action=http://www.rtsd.mi.th/DigitalThailand/search2/ method=get><INPUT style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 22px" size=25 name=q> <BR><INPUT type=submit value=search> <INPUT onclick="javascript:searchOnMap();return false;" type=button value="FLYTO MAP"> </FORM><BR>
<DIV></DIV>

</body></html>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Mon Jun 16, 2008 11:14 pm

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

topo digtiz

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Mon Jun 16, 2008 11:53 pm

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Sun Sep 07, 2008 1:59 amavatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

พันธมิตร

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Thu Sep 18, 2008 1:57 am

Code:
<a href=>
<TABLE style="WIDTH: 953px; HEIGHT: 238px" height=238 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=953 align=center summary="" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#000000>
<CENTER style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,204,255)">
<DIV align=justify>
<P style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,51,0)">
<OBJECT style="BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid" codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6 height=60 width=468 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="12383"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1588"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://img503.imageshack.us/img503/2270/f3828104hs2.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="0"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowscriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"></OBJECT><FONT color=#ff6600> <A href="http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/gmad-v2x.html" target=_blank><FONT color=#ffffff size=5><STRONG>DIGITIZING</STRONG></FONT></A></FONT><IFRAME style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 800px " src="http://www.manager.co.th/special" width="100%" height=1></IFRAME></P></DIV></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE><BR>
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Mon Sep 22, 2008 9:20 pm

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Wed Dec 17, 2008 9:36 pmแก้ไขล่าสุดโดย thaitopo เมื่อ Thu Dec 18, 2008 5:53 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Thu Dec 18, 2008 5:48 pm

53991

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Thu Dec 18, 2008 5:50 pm

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Thu Dec 18, 2008 5:55 pmavatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Sun Feb 08, 2009 8:08 pm

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทดสอบ link

ตั้งหัวข้อ by thaitopo on Wed Oct 05, 2011 2:26 am

avatar
thaitopo
Admin

จำนวนข้อความ : 1570
: 24
Localisation : chiengmai
Registration date : 24/10/2006

ดูข้อมูลส่วนตัว http://thaitopo.PAGE.TL

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ